ERP software voor installateurs

ERP software voor installateurs

Geplaatst op

Installateurs moeten ook bestellingen op hun mobiele apparaten kunnen oproepen en verwerken met ERP-software en in realtime kunnen communiceren met het kantoorpersoneel.

De eisen voor ERP-software van installatiebedrijven verschillen in veel opzichten van die van andere bedrijven. Hier is het werk vaak projectmatig en in het veld, wat door het ERP-systeem aan de software kant moet worden weergegeven en ondersteund.

Bekijk met ons softwareoplossingen speciaal ontworpen voor installateurs en ontdek de mogelijkheden van dergelijke toepassingen. Daarvoor willen we het hebben over de betekenis van een erp systeem om te laten zien waarom het zo belangrijk is om een geschikte software voor je eigen bedrijf te vinden.

Het belang van een ERP-systeem

Enterprise resource planning is de taak van een bedrijf om bestaande resources zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit omvat het gericht plannen, controleren en bewaken van alle processen en tegelijkertijd het leveren van de nodige middelen. In deze context zijn middelen alle operationele middelen, evenals de mankracht van het personeel, die beschikbaar zijn om hun eigen zakelijke doeleinden te vervullen.

Hiervoor brengt een ERP-systeem alle processen van een bedrijf digitaal in kaart en voegt de gegevens samen in een centrale database. Hierdoor worden data silo’s van individuele divisies afgebroken en afdelingsoverstijgende processen mogelijk gemaakt. Deze zijn dan veel efficiënter en kan men papierloos werken.

Ontwikkeling van ERP-software voor installateurs

Naast functies om alle administratieve taken te dekken, is het ook belangrijk om de operationele business in de software in kaart te kunnen brengen. Hiervoor hebben installatiebedrijven speciale functies nodig waarmee de calculatie, planning, uitvoering en het daaropvolgende onderhoud en service van objecten aan de software zijde kunnen worden weergegeven.

Alle modules zijn via de centrale database met elkaar verbonden en maken zo een bedrijfsbrede uitwisseling van informatie en data mogelijk. De software kan worden bediend op de interne servers of worden verkregen uit een cloud. Hieronder willen we ons wijden aan enkele elementaire functies van een ERP-pakket voor de installatie en de concrete meerwaarde hiervan voor de praktijk benadrukken.

Orderbeheer

Alle orders worden eerst geïmporteerd in de ERP-software. Een orderkosten berekening kan dan worden uitgevoerd op basis van de geïmporteerde ordergegevens. Het systeem heeft toegang tot alle relevante gegevens en berekent de voorwaarden waaronder een bepaalde order kan worden uitgevoerd.

Naast de materialen wordt ook rekening gehouden met het beschikbare personeel. Op deze manier kan bij het opstellen van een offerte een betrouwbare uitspraak worden gedaan over de kosten en tijd die nodig zijn voor een project. Nadat de opdracht is gegund, kan het project vervolgens worden opgedeeld in verschillende processtappen.

Aan deze individuele stappen kunnen vervolgens tijdsperioden, werknemers en materialen worden toegewezen. Zo weet iedere acteur te allen tijde wanneer hij wat moet doen. De respectievelijke werktijden van de medewerkers kunnen ook in het systeem worden vastgelegd en kunnen worden toegewezen aan de afzonderlijke projecten.

CAD-integratie

Een CAD-programma kan worden gekoppeld aan de bestaande ERP-software of er volledig in worden geïntegreerd. Op deze manier kan de uitwisseling van gegevens tussen de afzonderlijke programma’s automatisch en zonder media discontinuïteit plaatsvinden. Het CAD-programma heeft bijvoorbeeld toegang tot voorraadniveaus om de planning efficiënter en praktischer te maken.

Mobiele versie van ERP-software

Bijzonder belangrijk voor deinstallatie is een mobiele versie van uw eigen ERP-software waarmee onderweg gegevens kunnen worden opgehaald. Ook moet het mogelijk zijn om vanaf de plaats van gebruik gegevens in te voeren, zoals nabestellingen of werktijden. Voortgang binnen een project kan ook direct worden weergegeven, zodat het kantoorpersoneel ook direct weet wanneer de volgende stap moet worden gezet en wanneer bijvoorbeeld welke materialen er op uitgestuurd moeten worden.

Automatische boekhouding

Alle bewegende goederen, evenals alle andere kasstromen, kunnen continu worden geboekt en kunnen eenvoudig worden toegewezen aan een specifiek project. Geregistreerde werkuren worden direct geboekt met de bijbehorende uurtarieven van de werknemers in de project administratie software, zodat snel en eenvoudig kan worden gezien welke kosten tot een bepaald moment zijn ingeschat. Als het project de budgetlimieten dreigt te overschrijden, kan een nacalculatie worden gemaakt. Tussentijdse facturen kunnen ook eenvoudig met een druk op de knop worden aangemaakt en naar de klant worden verzonden.

Supply Chain Management

Ook de ontwikkeling en organisatie van eigen processen in de gehele waardeketen wordt steeds belangrijker. Met ERP-software met geïntegreerd supply chain management kan de gehele waardeketen in kaart worden gebracht en getraceerd. Dit zorgt voor meer transparantie en zorgt voor een snelle informatiestroom over de eigen bedrijfsgrenzen heen.

Conclusie: Snellere en efficiëntere processen dankzij ERP voor installateurs

Met de juiste ERP-software hebben installatiebedrijven de mogelijkheid om hun eigen processen veel efficiënter en lean te maken. Verschillende automatiseringen zorgen voor besparingen op alle niveaus van het bedrijf. Om optimaal te kunnen profiteren van de verschillende voordelen van ERP-software, moet het goed passen bij uw eigen bedrijf.

Met onze vergelijkingstool op erp.overzicht.nl heeft u de mogelijkheid om snel geschikte systemen op de markt te vinden en deze direct met elkaar te vergelijken. Zo vindt u snel geschikte systemen waarmee uw eigen processen een nieuwe moderne tijd in kunnen worden geleid.

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden